PROFESOR EN CURSOS UNIVERSITARIOS E OUTROS

-"A relación dos cidadáns coa Administración: o papel dos Arquivos a nivel local". Día 16 de xullo de 1991. Curso de verán da Universidade de Santiago baixo o título xenérico O ARQUIVO, VÍNCULO ENTRE A ADMINISTRACIÓN E OS CIDADÁNS.
-"Betanzos: Fuentes y medios de investigación". Seminario impartido dentro do CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES DE CIENCIAS SOCIALES: SU APLICACIÓN AL ENTORNO DE BETANZOS, organizado polo Departamento de Filosofía, Antropoloxía e métodos de investigación en Educación da Universidade da Coruña, dirixido por D. José Antonio Fernández de Rota y Monter.
-"O Museo das Mariñas de Betanzos", no curso da Universidade de Verán da Universidade de Santiago de Compostela, en Carballo, do 11 ó 14 de xullo de 1994.
-"A documentación de hospitais e casas de beneficencia en relación coa cidade", o 13 de xullo de 1993 en Santiago, dentro dos cursos de verán da Universidade de Santiago de Compostela.
-"Arquivos e Museos Municipais". (25-X-1996) Universidade da Coruña, Facultade de Humanidades, Ferrol. Curso de especialización "PATRIMONIO E SOCIEDADE".
-"Historia do cine en Betanzos" (21-VII-1998). Universidade de A Coruña. Betanzos. Curso de especialización "Historia, teoría e práctica do cine: Homenaxe a Ricardo Núñez".
-"Betanzos e o patrimonio das Mariñas" (18-X-2002). Xunta de Galicia. e Concello de Ferrol. Ferrol, IES Sofía Casanova. Curso: Educación e patrimonio, unha relación que construír.
-"A caza na literatura e na arte galega" (7-IV-2003). Curso do Concello de Narón, da Universidade da Coruña e da Caixa de Pensións "La Caixa": "MITOS, LENDAS E LITERATURA NAS FISTERRAS ATLÁNTICAS EUROPEAS"
-"Motivos de caza nos sepulcros galaicoportugueses do s. XIV". "VIII XORNADAS DE XENEALOXÍA, HERÁLDICA E NOBILIARIA EN PONTEVEDRA" (XI-2007) na Escola de Canteiros de Poio, organizadas pola Deputación Provincial de Pontevedra e a Asociación de Xenealoxía, Heráldica e Nobiliaria de Galicia.