FOLLETOS DIDÁCTICOS SOBRE BETANZOS E O MUSEO DAS MARIÑAS

-Betanzos de los Caballeros (en castellano).
-Fernán Pérez de Andrade (en castellano).
-Afonso de Carvallido "mercador" betanceiro e cabecilla irmandiño (alcalde de hermandad) na guerra de 1467-69. En castellano: Afonso de Carballido "mercador" betanceiro y cabecilla irmandiño (alcalde de hermandad) en la guerra de 1467-69.
-Sepulcro de Sancha Rodríguez muller de Fernán Pérez de Andrade.
En castellano: Sepulcro de Sancha Rodríguez mujer de Fernán Pérez de Andrade.

-Oficios medievais do Concello: os xurados. En castellano: Oficios medievales del Concejo: los jurados.
-Santiago Pelegrín de Betanzos (s. XIV). En castellano: Santiago Peregrino de Betanzos.
-O Pasatempo: "parque enciclopedico".En castellano: El Pasatiempo.

***