CRUCEIROS
Debuxos de Galicia (II)

Pedra da Serpe
Pedra da Serpe
{Crus de baixar ou Cristo de San Roque, Fisterra}
Cristo de San Roque
{Cruceiro de Melide}
Cruceiro de Melide
{Cruceiro da Praza da Leña, Pontevedra}
C. da Praza da Leña
 
{Calvario de Beade}
Calvario de Beade
{Cruceiro Bonito de Abegondo}
C. Bonito de Abegondo
{Cruceiro de Hío, Cangas}
Cruceiro de Hío
{Cruceiro do Santuario de Faro, Chantada}
C. do Santuario de Faro
 
{Cruceiro de Fervenzas, Aranga}
Cruceiro de Fervenzas
{Cruceiro de Bamiro, Vimianzo}
Cruceiro de Bamiro
{Composición con cruceiros de Galicia}
Composición
{Detalle do Cruceiro de Hío}
Detalle do C. de Hío

<