PRESENTACIÓN
O Camiño de Santiago é unha metáfora de Europa. Nada resume mellor a idea europea que a movilidade, a comunicación, a hospitalidade e a conciencia dun destino común. Hai unha Europa de pedra que nos mira, a arte de Alfredo Erias consiste en rescatala do seu leito histórico, enchela de cor e darlle nova expresión a través da pintura. Esa "Xente no Camiño", neste espello do Parlamento Europeo, invítanos a proseguir o camiño das estrelas.

PRESENTACIÓN
El Camino de Santiago es una metáfora de Europa. Nada resume mejor la idea europea que la movilidad, la comunicación, la hospitalidad y la conciencia de un destino común. Hay una Europa de piedra que nos mira, el arte de Alfredo Erias consiste en rescatarla de su lecho histórico, llenarla de color y darle nueva expresión a través de la pintura. Esa "Xente no Camiño" [gente en el camino], en este espejo del Parlamento Europeo, nos invita a proseguir el camino de estrellas.

PRESENTATION
Le chemin de Saint-Jacques est une métaphore de L´Europe. Rien ne résume mieux l´idée européenne que la mobilité, la communication, l´hospitalité et la conscience d´un destin commun. Il y a une Europe de pierre qui nous regarde, l´art d´Alfredo Erias consiste à le sauver de son lit historique, le remplir de couleurs et lui donner une nouvelle expression à travers de la peinture. Ces «Xente no Camiño» [gens dans le chemin] dans ce miroir du Parlement Européen, nous invite à poursuivre le chemin des étoiles.

PRESENTATION
The way of Santiago is a metaphor for Europe. Nothing summarizes the European idea better than the mobility, the communication, the hospitality and the awareness of a common destiny. There is a silent Europe of stone which watches us, the art of Alfredo Erias consists in rescuing it from its historical bed, filling it with colour and giving it new expression through his painting. Those "Xente no Camiño" (people on the way), in this showcase of the European Parliament, invite us to pursue the way of the stars.

Antolín Sánchez Presedo

eurodeputado


Volver a "Xente no Camiño"