Inauguración da mostra "Xente no Camiño" na sala
Xosé Rey Lago de CULLEREDO (8-24 setembro 2006)


Xulio Valcárcel, Celestino Poza,
 Salvador Fernández Moreda,
Alfredo Erias e Carlos Pereira.

 
Descubrimento sorpresa dun retrato
de Erias feito por GABÚ.