Inauguración da mostra "Xente no Camiño"
na sede do Parlamento Europeo en Bruxelas (10-X-2006)

Celestino Poza, Manuel Lagares, Josep Borrell, Antolín Sánchez, Alfredo Erias e Rosa Miguélez
 
Presenta: Antolín Sánchez Presedo
 
Fala: Celestino Poza Domínguez
no nome da Deputación Provincial da Coruña
 

Fala: Alfredo Erias, autor da mostra
 
Fala: Josep Borrell, Presidente do Parlamento Europeo
 

Xente na mostra