Inauguración da mostra "Xente no Camiño" (serie completa por primeira vez, 48 pinturas e 5 debuxos)
no PAZO de FONSECA (USC,  SANTIAGO de COMPOSTELA, 21-XII-2006)

Entrada ó Pazo de Fonseca
 
Antigo refectorio do Pazo de Fonseca
 
Antiga capela do Pazo de Fonseca
 

Miguel Anxo Fernán-Vello, Celestino Poza,
Senén Barro (reitor da USC),
Erias e Andrés Pena
 
O poeta Miguel Anxo Fernán-Vello
 

Celestino Poza (Deputación da Coruña)
 

Alfredo Erias, autor da mostra
 
Ensaio do maravilloso concerto
 
Erias e familia con Celestino Poza,
María Castroviejo e Fernando Alonso Romero