Inauguración da mostra "XENTE NO CAMIÑO" no
CASTELO DE SOUTOMAIOR,
organizada pola Deputación de Pontevedra
Duración: do 8 de febreiro ó 30 de abril de 2008
Horario: de 11 a 14 e de 16 a 19h todos os días (luns pecha)"Xente no Camiño" chega ó
Castelo de Soutomaior
 
Presentación
 
Inicio do percorrido
 
Sala de donas e cabaleiros
 

 
 
Sala de campesiños e burgueses
 
 
 
Sala do pecado
 

 
 
Marta Méndez
 
Xulio Valcárcel
 
Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
Xulio Valcárcel e Alfredo Erias
 

 
 
Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
Xulio Valcárcel e Alfredo Erias
 
Alfredo Erias, Antonio Montero,
Xulio Valcárcel  e X.Mª Álvarez Cáccamo